top of page

Anna-Lenas nyhetsbrev
fra NTNU 

Anna-Lena Nilsson 

Professor i tegnspråk og tolking 

Institutt for språk og litteratur, NTNU

Jag är professor i tegnspråk og tolking vid Institutt for språk og litteratur. Jag har en filosofie doktorsexampen (PhD) i Teckenspråk från Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, och är dessutom utbildad teckenspråkstolk.
 

Jag arbetar på Seksjon for tegnspråk og tolking, och undervisar på vår BA i norsk tegnspråk. Där undervisar jag huvudsakligen på delkurser om språk, kommunikation, professionsetik och tolkteori.

bottom of page