top of page

Tolkehjørnet - hvem driver denne greia?

Her presenteres vi som driver prosjektene Tolkepodden og Tolkeposten. Dere finner alle de faste journalistene til Tolkposten lenger ned i tillegg til historien om hvordan Tolkehjørnet, Tolkepodden og Tolkeposten har blitt til. 

Hvordan ble alt dette til? 

Tolkehjørnet

Under pandemien satte TiA (Tolkene i Akademikerforbundet) sammen refleksjonsgrupper på tvers av hvor folk jobbet og holdt til. Hilde Henrud, Magnhild Rød Michalsen og Runa Storstein + en til, ble satt i samme gruppe. Her fikk vi en faglig møteplass hvor vi kunne lufte problemstillinger og hjelpe hverandre videre i tolkelivet. Her ble Hilde kjent med Magnhild og Runa som ble viktige i å bygge opp Tolkehjørnet. Uten Tia sine refleksjonsgrupper hadde nok ikke Tolkehjørnet, Tolkepodden eller Tolkeposten blitt til.

 

Tolkepodden  

Hilde hadde en tanke om at det burde være en podkast for tolker. En mulighet for å få frem tolkenes egne stemmer, refleksjoner og kompetanse. Det har vært mange fagdager hvor det er akademikerne som har forsket på tolking eller de som benytter seg av tolketjenesten som skal fortelle hvordan det er i tolkefaget. MEN ... hvor var alle de dyktige tolkene?? Med støtte fra reflersjonsgruppa og gode ord fra en medtolk på et oppdrag, ble etterhvert tanken til virkelighet. Magnhild takket heldigvis ja til å være med på prosjektet og i mars 2023 kom de første episodene. Du kan lese mer om Tolkepodden under fanen "Tolkepodden". 

 

Tolkeposten 

I forbindelse med Tolkepodden ble det opprettet en nettside. Nettsiden gir noen muligheter, feks kunne det vært mulig å dele skriftlig arbeid fra forskjellig hold, refleksjoner fra tolker eller mer faglige artikler. Etter hvert kom tanken om at i disse dager kunne vi kanskje få til en nettavis. Da Tolkeaksjonen i 2023 startet for fullt følte jeg (Hilde) på at vi hadde en stor sak, samtidig var det kanskje ikke helt podkast-material. Kanskje det nå var på tide å sette gang prosjektet om en nettavis? Heldigvis takket Runa ja til å være med å sette i gang prosjektet, og vipps så var vi gang. Mange takket ja til å være med som faste journalister og organisasjoner vi tok kontakt med var veldig positive til å kunne bidra. Januar 2024 kom første utgaven. Vi er alle tre utrolig takknemlige for alle som deltar, både i podkastepisoder eller de som setter seg ned og skriver til Tolkeposten. Tusen tusen takk for at dere bidrar!! Vi vil også gi en stor takk til alle som lytter/ser på oss og leser Tolkeposten. Prosjektene hadde aldri vært mulig uten dere!!! 

Faste journalister for Tolkeposten

Disse tolkene har takket ja til å være med som faste journalister for Tolkeposten. Det er vi veldig takknemlig for! :)  Hvis du tenker det kunne være gøy å være journalist for Tolkeposten er det bare å ta kontakt: tolkeposten@gmail.com

bottom of page