top of page

Om Tolkehjørnet

Tolkers erfaringer og kunnskap må frem i lyset, må lyttes til, og få en plass i profesjonsutviklingen.

Denne siden har kun ett mål: Være et tolkefaglig møtepunkt, så vi kan dele tolkefaglig kunnskap og erfaringer på tvers av tolkespråk og tilholdssted. 

Vi ønsker å bidra til å løfte tolkers stemmer gjennom to prosjekter:

Tolkepodden – En tolkefaglig podkast som inviterer gjester og diskuterer forskjellige tema innen tolkefaget. Det utgis 9 episoder i året. 

Tolkeposten – En nettavis for tolker. Tolkeposten utgis en gang i halvåret og alle som ønsker kan sende inn bidrag! 

I tillegg til prosjektene vi selv driver har Anna-Lena Nilsson som jobber på tolkeutdanningen ved NTNU gitt oss mulighet til å publisere hennes tolkefaglige nyhetsbrev som hun gir ut omtrent en gang i måneden. 

Tolkehjørnet driftes av Hilde Henrud, Runa Storstein og Magnhild Rød Michalsen. Vi håper innholdet på siden kan inspirere og engasjere til tolkefaglig utvikling! 


Om du har tilbakemelding, spørsmål eller forslag til oss om noe, eller noe du kunne tenke deg å gjøre, så kan det sendes inn her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9SIlJvMcuyWKt0DToAqFkdi6AvEgjOCgoRf-7ItVBvyCZUQ/viewform


(Du velger selv om du vil være anonym eller ikke i henvendelsen din). 

Tolkehjørnet, Tolkepodden, Tolkeposten, Anna-Lenas nyhetsbrev, Tolkefag, Tolking - My Site 5

bottom of page