top of page
  • Forfatterens bildetolkehjornet

Nyhetsbrev från NTNU, v 38 2023

Hej alla nyhetsbrevsläsare!

Nu finns det en del intressanta rapporter och uppsatser som handlar om olika effekter av coronapandemin:


Dels kom det en masteruppsats redan 2021, här på NTNU, som heter I skyggen av informasjonssamfunnet? – Døves informasjonstilgang under koronapandemien. Den hittar du här: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2785706


Så kom det en rapport som gjorts av OsloMet på uppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Den heter Fjerntolking for døve, hørselshemmede og døvblinde – Undersøkelse av skjerm- og videotolking under koronapandemien, och den finns här: 


Även från Irland finns det information, som till exempel den här artikeln om hur teckenspråkstolkar på Irland hade det under pandemin: Irish Sign Language Interpreter Workplace Wellness during COVID-19: Looking back and moving forward:


Det rapporteras inte så mycket om norsk politik i Sverige, men kanske vet även svenskar att det nyligen var lokal- och regionalval i Norge? Att som teckenspråkig försöka delta i valkampen, och bli vald, är inte enkelt – det framgår till exempel här: 


I takt med att döva tolkar får större möjlighet att arbeta kommer också studier på sådant som kan vara specifikt för rollen just som döv teckenspråkstolk, som till exempel den här artikeln om så kallad sekundär traumatisering:


Bland presentationerna av studenter som gjort färdig sin uppsats i EUMASLI (European Master in Sign Language Interpreting) var det en intressant som handlade om skillnaden mellan 'nyhetermed teckenspråk' och 'nyheter  teckenspråk'. Att simultantolka nyheter som presenteras på ett talat språk till ett teckenspråk betyder i många fall att det är nästan omöjligt att producera en målspråkstext som följer teckenspråkets informationsstruktur. Om man istället kan producera nyheter direkt på teckenspråk blir det lättare att göra det. Ett pågående EU-projekt som heter Deaf Journalism Europe uppmärksammar just det här. Mer information kommer säkert framöver. I nuläget finns det en del information på svenskt teckenspråk, till exempel här:


Och några exempel på teckenspråkig journalistik hittar ni här:


Det var allt för den här gången!

Vänliga hälsningar,

Anna-Lena


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyhetsbrev från NTNU, v 21 2024

Hej alla som läser nyhetsbrevet! Sist skrev jag om Blodbanken i Oslo, som äntligen hade tagit sitt förnuft till fånga – trodde jag… Men, där var jag tyvärr alldeles för optimistisk. Som Norges døvefor

Nyhetsbrev fra NTNU, v 17

Hej alla nyhetsbrevsläsare! En av de viktiga konferenserna för teckenspråkstolkar är den årliga konferens som arrangeras av någon av medlemsorganisationerna i EFSLI (European Forum of Sign Language In

Nyhetsbrev från NTNU, v 14 2024

Hej alla som läser nyhetsbrevet! Här i Norge firade vi före påsk den nasjonale tegnspråkdagen, 25:e mars, bland annat med att NRK släppte en ny serie som heter "Dette er norsk tegnspråk." https://tv.n

Comments


bottom of page